Vilka är vi?

Ladda ner vårat infoblad

Skärgårdspartiet är ett ideologiskt obundet parti, vars syfte är
att öka Värmdöbornas livskvalitet, valfrihet och möjlighet att
bestämma över sin egen vardag, oavsett var inom Värmdö
kommun man bor. Vi ser till att lösa vardagsproblem såväl i
glesa skärgårdsdelar liksom i tätorter.

Vår roll …..

Vårt mål är att få en stark vågmästarroll i kommunfullmäktige. Vi kommer
inte att ingå i någon koalition med det ena eller andra blocket, utan
kommer att ta ställning i sakfrågor från fall till fall. Allt för att få bästa
möjliga beslut för Värmdöborna. Det gynnar medborgarna och därmed
demokratin i praktiken.

Från ideologi till demokrati

Idag tar många beslut en ”ideologisk omväg”, det vill säga man anpassar
besluten efter politiska åsikter. Vi vill hellre se en ”demokratisk omväg”,
där vi tar in åsikter och tankar från de Värmdöbor som påverkas av beslut.
Vi tror på att flytta makten från politiken till medborgarna.

Man kan säga att vi är pragmatiska realister.