Vilka är vi?

Ladda ner vårat infoblad Skärgårdspartiet är ett ideologiskt obundet parti, vars syfte äratt öka Värmdöbornas livskvalitet,…

Max 20 minuter till skolan

Vi vill se fler förskolor och skolor i samtliga kommundelar och vi vill ha mindre barngrupper…

Valmanifest

Värmdö är för viktigt för att överlämnas bara till politiker Skärgårdspartiet är ett ideologiskt obundet parti,…