Valfrihet, en angelägen fråga

Valfrihet innebär att man själv kan välja hur man ska handla i viktiga situationer. Valfrihet är frihet från tvång och omständigheter som begränsar handlingsalternativen.

Hur används ordet valfrihet i vår kommun? Jo, centralstyrning och likriktning praktiseras av nuvarande politiska majoritet.

Valfrihet för Skärgårdspartiet innebär istället fri etablering av utförare så att man kan välja vilken utförare som man själv föredrar.

Därför är Skärgårdspartiet en förespråkare för valfrihet på riktigt, inom bl.a. hemtjänsten och skolan.

Skärgårdspartiet strävar efter en politisk förändring inte bara när det gäller hemtjänst och skola utan även i frågor som spänner över hela kommunpolitiska spektrat.

Från hur vi bygger Värmdö, hur vi hanterar våra grönområden, våra öar, tätorter och glesbygd. Kort sagt frågor som rör miljö och hållbarhet samt hur vi förvaltar våra gemensamma resurser. Till frågor som handlar om hur politiken interagerar med medborgarna i Värmdö. Skärgårdspartiet anser det ytterst angeläget med medborgardialoger och öppna samtal även mellan valen.

Nu har du möjlighet att göra din röst hörd i kommunvalet den 11 september 2022.

Tillsamman gör vi skillnad för vårt Värmdö.

Vi ses!

Med vänliga hälsningar
Rose-Marie Kronberg
Partisekreterare
Skärgårdspartiet