Välkommen till Skärgårdspartiet – partiet för hela Värmdö

Värmdö är en fantastisk kommun! Dessutom är vi en enormt stor kommun med varierande förutsättningar och utmaningar. Det som vi Värmdöbor har gemensamt är att vi identifierar oss som skärgårdsbor eftersom vi överallt har närheten till vatten och natur. Således kan någon som bor i Gustavsbergs hamn kalla sig skärgårdsbo med samma övertygelse som den som bor på någon av våra 10.000 öar.

Vi som startade Skärgårdspartiet kommer från olika delar av Värmdö, vi har olika bakgrund och olika erfarenhet. Det som förenar oss är kärleken till vår kommun och tron att vi gemensamt kan bygga ett Värmdö som är ännu bättre.

Vi vill att Värmdöbornas engagemang och driv tas tillvara bättre, bland annat genom att föra tätare dialoger och på så sätt både ta temperaturen i olika frågor, likväl som att fånga upp och ta tillvara olika goda idéer. Vi tror också att vardagen blir enklare om du som Värmdöbo själv får möjlighet att styra över din vardag. Kommunen ska vara en medspelare, inte en motspelare helt enkelt. Den politik som förs måste också vara långsiktig. För att parafrasera ett känt citat, ”vi ärver inte Värmdö av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”. Därför är det viktigt att ta beslut som håller över tid.

Fredrik Zetterberg
Fredrik Zetterberg

Idag tar många beslut en ”ideologisk omväg”, det vill säga man anpassar besluten efter politiska åsikter. Vi vill hellre se en ”demokratisk omväg”, där vi tar in åsikter och tankar från de Värmdöbor som påverkas av beslut. Vi tror på att flytta makten från politiken till medborgarna! Vi är alltså inget parti du kan placera på en höger-vänsterskala, vi hoppas att vi kan få ditt förtroende i kommunen oavsett hur du röstar i regions- och riksdagsvalet. Den enda placering vi vill ha är ”öster om Nacka”!

Vi hoppas att du gillar det vi säger och att du vill hänga med oss och utveckla Värmdö kommun till en ännu bättre plats att leva och bo!

Med vänlig hälsning

Fredrik Zetterberg
Partiledare Skärgårdspartiet

ordf@skargardspartiet.se