Max 20 minuter till skolan

Vi vill se fler förskolor och skolor i samtliga kommundelar och vi vill ha mindre barngrupper och
klasser, framför allt för de yngre barnen. Allt för att barnen ska få de bästa möjligheterna att efter
egna förutsättningar verkligen lära för livet.
Vi ser skolorna på våra öar som resurser, inte bara för att underlätta för öborna, utan även för att
kunna utveckla lärande på distans och för att barn som har svårt i stora grupper ska kunna få en
fristad för att utvecklas.
Skolorna måste få rimliga och långsiktiga förutsättningar.
Det ska inte vara en ekonomisk fråga vilken skola man har möjlighet att välja för sina barn. Vi vill att
avståndet till den skola man har valt ska avgöra om man får SL-kort eller inte, oavsett var skolan
ligger.
• Vi kommer att arbeta för fler, inte större, förskolor och skolor där förskolegrupper och
klassers storlek anpassas efter barnens behov och förutsättningar, inte efter vad som är mest
effektivt ur lokalsynpunkt.
• Förskolor ska i möjligaste mån finnas i närområdet för att förenkla vardagen och inte vara
större än att varje barn känner sig sett och väl omhändertaget.
• Full valfrihet ska gälla för skolvalet. Oavsett grundplacering ska SL-kort/skolskjuts ges för färd
till valfri skola om avståndet motiverar det.
• Alla ska ha samma möjlighet oavsett om man bor på en ö eller på fastlandet.