Lagstiftning är alltid golv – aldrig tak

Vem ska bestämma vem som duschar dig när du blir gammal, du själv eller kommunens politiker?
Frågan kan låta absurd, men i kommuner där det saknas valfrihet eller som i Värmdö där valfriheten
nedmonteras så flyttas beslutanderätten från medborgarna till kommunen.
Vi tror att den som bor i Värmdö kommun är kapabel att ta kloka beslut gällande sin egen vardag och
att det är kommunens skyldighet att förse medborgarna med en palett av möjliga goda val.
Skärgårdspartiet valmanifest
Det gäller även inom LSS. Alla människor är unika. En person med funktionsvariation ska ges
möjlighet till samma livskvalitet som alla andra, vilket innebär unika insatser för att nå dit. Vi ser
möjligheten – inte svårigheten, och framför allt inte bara kostnaden. De lagstadgade rättigheterna
ska ses som golv, en lägstanivå.
• Valfrihet ska finnas inom skola och äldreomsorg.
• Upphandlingar ska utgå från önskad kvalitet.
• Det ska finnas ett rikt utbud av seniorbostäder och trygghetsboenden för våra pigga seniorer
• Boenden med kommunalt tillsynsansvar ska kännetecknas av högsta kvalitet. En garanterad
kvalitet gör det lätt att välja.