Natur och miljö

Många Värmdöbor har valt kommunen som sitt hem just för närheten till naturen. Vi ska värna de
höga naturvärdena och vår unika skärgårdsmiljö, både på fastlandet och på våra öar.
Vi vill:
• att kommunen arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för det marina livet,
exempelvis genom risvasar för abborrar och flera våtmarker där gäddor kan leka.