Utan förankring blir det inte en bra nationalpark

Anders Gullander, Skärgårdspartiet, föreslog i dag på Kommunstyrelsen sammanträde att arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdö skärgård bör pausas.

Det som saknas i underlaget är en bättre redovisning av hur samarbetet och förankringen med föreningar, boende och näringsidkare i skärgården har genomförts.

Ett exempel är att det under ett års tid genomfördes en s.k omlandssanalys där boende och andra aktörer diskuterade projektet och vilka möjligheter det skulle kunna innebära. Inget av detta finns redovisat i Naturvårdsverkets förslag.

Många boende i skärgården känner sig överkörda och har synpunkter på nationalparksbildandet. I en så viktig fråga, och som berör så många medborgare och fastighetsägare, bör en betydligt bättre förankring ske. Utan ordentlig förankring blir det aldrig ett bra resultat i slutänden.

-Skärgårdspartiet anser därför att remissvaret från Värmdö kommun om Nationalparken bör vara att projektet bör pausas för att få till en bättre förankring, Jag tror det vore olyckligt om boende och fastighetsägare känner sig överkörda av kommunen säger Anders Gullander.

Det blev inget gehör för detta