Skärgårdspartiets yttrande över nationalparksbildande, Nämdö skärgård

Yttrande till Naturvårdsverket. I svaret tar vi inte ställning för eller emot bildandet av nationalparken. Vi fokuserar på bristen på dialog och förankring som har varit helt förkastlig.

”Om någon ska bygga ett hus och söker bygglov så måste grannar höras. När man inrättar en nationalpark så behöver inte grannfastigheter höras på samma sätt. Men visst kan man göra det ändå om viljan finns”.

Yttrande till Naturvårdsverket