Kommunen: Stängningen av Möja skola har fungerat bra. -Skärgårdspartiet förstår men har synpunkter på orsakerna

Det här är den första utvärderingen av hur det har fungerat under tiden som Möja skola pausats. Av artikeln framgår att de flesta är efter omständigheterna nöjda men att det finns förbättringar att göra.

I artikeln så säger Amie Kronblad, Grundskolenämndens ordförande ”skolvalet har precis varit. Om det inte skett någon ökning av antalet elever till hösten så fortsätter vi att pausa skolan”. Det tycker vi i Skärgårdspartiet är ett rimligt ställningstagande. Det vi däremot tycker är fel, och en fråga som Skärgårdspartiet driver, är att man inte kan välja en skola i skärgården om man bor på fastlandet. Det kan finnas elever som skulle vilja kunna det och det skulle kunna öka elevunderlaget. Det går dessutom emot det fria skolvalet. Det kan också hindra utvecklingen i skärgården och skärgårdssamhällen.

Kommunens bedömning är också att stängningen av skolan inte medför några konsekvenser för ekonomin, näringslivet, miljön och medborgarna.

Föräldern Åsa Lindström Westerberg, Möja, ifrågasätter den bedömningen:

”Det är oroväckande. Ekonomiska konsekvenser bör det bli på ett eller annat sätt, framförallt med isvinter. Näringslivet kommer sannolikt att påverkas, miljön borde påverkas av fler transporter. Och att det inte skulle vara några konsekvenser för medborgarna undrar jag hur de kommit fram till. Många Möjabor kan nog vittna om att det är betydligt mer öde nu på ön än innan skolan pausades, säger Åsa Lindström Westerberg som hoppas på de planerade nya bostäderna på skärgårdsön och att de fina skollokalerna snart ska fyllas igen.

Skärgårdspartiet kan konstatera att negativa politiska signaler under ett antal år, tex att skolan bör läggas ner, har bidragit till en negativ spiral och att barnfamiljer har valt att flytta därifrån eller att inte flytta ut.

Artikel NVP