Öppet brev till Värmdöborna ang höjda taxor

Den 19 november skickade Värmdömoderaternas Deshira Flankör ut ett mail till skärgårdsbor med information om taxehöjningar. Hon påstår att dessa beslutades av ”s-styret med Skärgårdspartiets passiva stöd”. Så var det inte. Att svartmåla andra partier är en tråkig politisk taktik och bidrar bara till att skapa politikerförakt.

Delvis har dock Deshira rätt. Och vi håller med om att en del taxor är för höga

Öppet brev till Värmdöborna