Moderaterna vill inte ha tillbaka helikoptern till Värmdö

På kommunfullmäktiges möte, den 8 november, blev det helt klart att Värmdömoderaterna inte vill ha tillbaka en helikopterbas på Värmdö. Den ståndpunkten har även Moderaterna i regionen antagit. Fredrik Zetterberg, Skärgårdspartiet, gjorde detta tydligt genom en konkret fråga.

Han föreslog också att övriga partier som vill ha tillbaka helikoptern ska samlas kring ett eller flera förslag på etableringsplats. Det skulle innebära en bred förankring. Ett förslag som kommunstyrelsens ordförande, Carl Kangas, ställer sig bakom.

Bakgrunden är att Region Stockholm avbryter arbetet med att anlägga en helikopterbas i Ullna efter oklarheter med markägaren. Nu söker man återigen alternativa placeringar där Värmdö kan vara ett alternativ.