Kära Värmdöbo!

2021 är året då Skärgårdspartiet bildades. Anledningen till bildandet är att vi är ju rätt många som tycker att Värmdö är en fantastisk kommun, men politiskt på väg åt helt fel håll. Vi hade under året en folkomröstning (igen!) om skolorna, där utfallet blev extremt tydligt (igen!). Det finns ett djupt missnöje med hur den nuvarande koalitionen som styr Värmdö behandlar våra barns förskolor och skolor samt vården och omsorgen av våra äldre. Missnöjet handlar också om medborgardialoger som är rena skämten och politiker som redan verkar ha bestämt sig innan man går ut och pratar med de som påverkas av besluten.

Vi lyckades till slut rädda ö-skolornas högstadium, men vi ska inte glömma att det enda som skilde nederlag från seger var teknikaliteter som gjorde att det nedläggningsbeslut som fattades kunde överklagas. Att det sedan fanns partier som under bilan ändrade ståndpunkt ska vi vara tacksamma för, men hur trygga är dessa att hålla i handen framgent?

Vi hoppas på att 2022 blir året då vi får ditt förtroende att påbörja en förändring i den här kommunen, med mer öppenhet, tydlighet och där vi politiker börjar prata med, inte till, våra invånare. Vi tror att du är kapabel och villig att ta kloka beslut för dig och din familj och att det är politikens uppgift att skapa en bred palett av bra alternativ att välja mellan. Vi som har startat Skärgårdspartiet vill se vettiga dialoger och väl genomarbetade beslutsunderlag. Vi vill vara den kraft som lyssnar, samlar in åsikter och tankar, sammanställer dessa och kommer med genomarbetade och genomtänkta förslag framöver. I kommunpolitiken finns inte så mycket utrymme för ideologi, det mesta är styrt av olika lagar. Då behövs istället pragmatiska och långsiktiga beslut där politiken, tillsammans med alla Värmdöbor, skapar en bättre kommun att leva i och lämna över till våra barn och barnbarn.

Vi ser gärna att du är med oss på den resa vi seglat ut på för att vårt älskade Värmdö ska bli en ännu härligare plats att bo och verka. Gå gärna in och bli medlem på skargardspartiet.se! Om du vill vara med på vår fullmäktigelista behöver du bli medlem innan årsskiftet.

Vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt År och ser fram emot att träffa dig under 2022, om inte fysiskt så kanske digitalt?

Med varma hälsningar,
Skärgårdspartiet

Lämna ett svar