Bästa skolan!

De beslut vi tar idag gällande skolan får konsekvenser som kanske först blir synliga om flera år. Vi tror därför att vi behöver fler mätetal än att enbart mäta meritvärden i årskurs nio. Vi vill se fler skolor i samtliga kommundelar och vi vill ha mindre klasser för framförallt de yngre barnen. Allt för att barnen ska få de bästa möjligheterna att efter egna förutsättningar verkligen lära för livet.

Vi ser skolorna på våra öar som resurser, inte bara för att underlätta för öborna, utan även för att kunna utveckla lärande på distans och för att barn som har svårt i stora grupper ska kunna få en fristad för att utvecklas. Visserligen kan inte detta ske till vilket pris som helst, men ö-skolorna måste få rimliga, långsiktiga förutsättningar.

Det ska heller inte vara en ekonomisk fråga vilken skola man har möjlighet att välja för sina barn. Vi vill att avståndet till den skola man har valt ska avgöra om man får SL-kort eller inte, oavsett vart skolan ligger.

Lämna ett svar