Om Skärgårdspartiet

Vilka vi är

Skärgårdspartiet är ett ideologiskt obundet parti, vars syfte är att öka Värmdöbornas livskvalitet,
valfrihet och möjlighet att bestämma över sin egen vardag, oavsett var inom Värmdö kommun man
bor. Vi ser till att lösa vardagsproblem såväl i glesa skärgårdsdelar liksom i tätorter.

Vi som startade Skärgårdspartiet kommer från olika delar av Värmdö, har olika bakgrund och olika
erfarenheter. Det som förenar oss är kärleken till vår kommun och tron att vi gemensamt kan bygga
ett Värmdö som är ännu bättre.

Från Socialdemokrater till Moderater

Vi är alltså inget parti du kan placera på en höger-vänsterskala. Vi är tidigare medlemmar, eller har
röstat på, allt från Socialdemokraterna till Moderaterna. Däremot representerar vi inte
ytterlighetspartierna, vare sig på vänster eller på högerkanten. Den enda politiska riktning vi
egentligen vill ha är ”öster om Nacka”!

Vi hoppas att vi kan få ditt förtroende i kommunen oavsett hur du röstar i regions- och i
riksdagsvalet.

Vår roll i politiska beslut

Vårt mål är att vi får tillräckligt många representanter i Kommunfullmäktige så att vi får en
vågmästarroll. Vi kommer inte att knyta oss till det ena eller andra ”blocket” utan agera som ett
starkt vågmästarparti. Där kommer vi att ta ställning till sakfrågor från fall till fall och förhandla åt
”båda hållen” för att få bästa tänkbara beslut för Värmdöborna. Förutom att det gynnar
medborgarna så blir det en bättre demokrati i politiken.

Naturligtvis kommer vi att ha en kontinuerlig dialog med medlemmarna.

Från ideologi till demokrati

Idag tar många beslut en ”ideologisk omväg”, det vill säga man anpassar besluten efter politiska
åsikter. Vi vill hellre se en ”demokratisk omväg”, där vi tar in åsikter och tankar från de Värmdöbor
som påverkas av beslut. Vi tror på att flytta makten från politiken till medborgarna. Man kan säga att
vi är pragmatiska realister.

Partiet för hela Värmdö, både fastland och öar