Skärgårdspartiets förslag till budget 2024

Vi har inför 2024 års budget valt att utgå från Värmdösamarbetets förslag till budget. Vi tycker att den i grunden är bra. En ganska avskalad budget men som ändå satsar på kommunens viktiga kärnverksamheter. I dessa tider är det svårt att seriöst föreslå några stora satsningar.

Men vi har en del avvikande och en del nya förslag. Fredrik Zetterberg, gruppledare Skärgårdspartiet, pekar på några exempel.

För att motverka kriminalitet vill vi öka det förebyggande arbetet med våra barn och unga och föreslår därför att Socialnämnden får ansvar för ungdomsverksamhet som en del i det förebyggande arbetet.

  • På sikt kan vi tänka oss en sammanslagning av Socialnämnden med Fritidsnämnden. Då blir det mer en direkt koppling mellan det förebyggande och det efterhjälpande.

Vi kan inte ha ett kommunalt aktiebolag som år efter år alltid går back. Vi föreslår därför att Gustavsbergsbadet avbolagiseras och förs in i den kommunala verksamheten.

  • Överskottet i Värmdö hamnar AB har varje år gått via koncernbolaget till badet för att täcka förlusten. Sen har hamnbolaget själv tvingats låna till nödvändiga investeringar, mot ränta. Så kan vi inte fortsätta.

Valfriheten, demokrati och skolfrågor har fortsatt hög prioritet i vårt förslag till budget. Ökad valfrihet inom hemtjänsten och rätten att välja vilken skola man vill och ändå få skolskjuts och är några exempel

Budget 2024