Katastrofal hantering av Möja skola

Dåliga politiska signaler bidrar till stängningen av Möja skola

Vill man så kan man. I det här fallet har man inte velat under lång tid.

Politiska signaler har under flera år pekat ut att man inte vill satsa på utveckling i skärgården. Nuvarande majoritet, Värmdösamarbetet, vill nog och har bättre ambitioner än den gamla majoriteten. Mycket tack vare Skärgårdspartiets framgångar i valet. Men vad hjälper det när tidigare majoritet basunerade ut gång på gång att skolan borde läggas ner och att man inte ville att det skulle byggas bostäder på öarna.

Det är klart att föräldrar inte väljer att bosätta sig på en sådan ö. Man vågar inte ha kvar sina barn i en skola när politiken signalerar gång på gång att man inte ska satsa på skolan. Man vet inte hur framtiden ser ut och hur många skolkompisar som kommer att gå kvar. Man vill ha trygghet och stabilitet i sitt skolval.

En annan sak är det fria skolvalet. Det är jättebra och innebär att eleven kan välja den skola som passar bäst. Väljer en elev från en ö att i stället gå i en skola på fastlandet så har eleven också rätt till skolskjuts. Men inte tvärtom. De elever som vill gå i en lite mindre skola kan inte det för man får ingen skolskjuts åt det hållet. Det kan bara tolkas som ett politiskt beslut för att samla så många som möjligt på fastlandet.

Sen kan tidigare politiker säga -vad var det vi sa, skolan kommer inte att överleva.

På Möja har det under flera år arbetats med ett projekt för att bygga bostäder lämpliga för unga och barnfamiljer. Mark finns, viljan finns, byggare finns, idéer finns och det är ett stort engagemang på ön. Tidigare majoritet sa blankt nej. Man ville inte ha utveckling på öarna. En tydlig signal.

De frågor som ledande politiker och kommun borde ställa är hur kan vi locka elever till ö-skolorna, hur ska vi förbättra möjligheter och regler för att underlätta för elever att välja detta. Men det är bråttom. Det är ingenting man kan tillsätta en utredning för att se vad man ska göra sen. Då är det för sent.

Nu vill man pausa skolan. Föräldrar och vårdnadshavare går med på att eleverna går på Djurö kommande läsår. Men låt detta då vara ett beslut som gäller ett år och att det finns inskrivet i beslutet. Då har kommunen och politiken kravet på sig att göra vad man kan för att skolan ska kunna komma tillbaka. Man hinner se över tex skolskjutsreglerna så att elever kan söka sig ut till ö-skolorna. Föräldrar som funderar på att flytta ut ser en möjlighet. Politiskt skulle man också peka ut att man vill utveckla, inte avveckla.

Pausa, men med tydlighet att beslutet bara gäller ett år. Om skolan måste pausas ytterligare läsår måste beslut om det tas i Kommunfullmäktige igen. Det kommer vi att yrka på när beslutet ska tas i Kommunfullmäktige senare i vår, alternativt att begära en återremiss av hela ärendet.

Fredrik Zetterberg, Ulf Westerberg, Kerstin Öhman Moberg, Anders Gullander, Affi Stork
Skärgårdspartiet

Lämna ett svar