Vad är skärgårdspartiet?

Skärgårdspartiet är ett lokalt parti på Värmdö som är ideologiskt obundet. Vi har med andra ord företrädare med olika bakgrunder och åsikter som samlas i tron på en pragmatisk diskussion om vad som är bäst för kommunen.

Våra tre viktigaste frågor

  • förbättrad lokaldemokrati
  • valfrihet
  • en väl fungerande skola

Vi kommer under första halvåret 2022 släppa vårt fullständiga partiprogram.

Lämna ett svar