Förstärkt lokal demokrati

Som invånare i kommunen är det oerhört viktigt att du känner att du kan vara med och påverka de beslut som rör din vardag. När avståndet mellan politiker och medborgarna ökar får man inte bara ett stort allmänt missnöje, man riskerar också att ta sämre beslut än man hade gjort om goda idéer från de vars vardag man beslutar kring hade tagits in i beslutsunderlaget.

Idag finns det många möjligheter att lyssna på medborgarna, såväl via personliga möten som via digitala kanaler. Vi tror att de bästa besluten tas tillsammans med Värmdöborna, inte i konflikt med dem.

Lämna ett svar